Zdravotnícke zaradenia HCG

AMBULANCIA KLINICKEJ IMUNOLÓGIE A ALERGOLÓGIE

MUDr. Vladimír ČIDER

Sestra: Viera GAJDOŠOVÁ

Trieda SNP 88, 040 01 Košice                                                             

Telefón: 055/ 68 53 074
Email: vladimir.cider@pobox.sk

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

IČO:  
KÓD PZS:

  • Príjem nových pacientov
  • Objednávanie pacientov
  • Liečebná a preventívna starostlivosť
  • Objasňovanie etiopatogenézy chorôb imunitného systému
  • Liečba porúch imunitného systému

tl_files/hcg/images/parking.png    tl_files/hcg/images/invalid.png

ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok
  8:00
13:00
Utorok
  8:00
13:00
Streda
  8:00
13:00
Štvrtok
10:00
16:00
Piatok
  8:00
13:00

ZMLUVNÉ POISŤOVNE

Dôvera      Všeobecná zdravotná poistovňa      Union

Späť