Zdravotnícke zaradenia HCG

AMBULANCIA PRAKTICKÉHO LEKÁRA PRE DOSPELÝCH

MUDr. Natália BRNOVÁ

Sestra: Katarína Rybárska

Čsl. armády 18, 040 01 Košice                         

Telefón: 055/ 62 58 022
Mobil:
Email: [email protected]

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

IČO:
KÓD PZS:

  • Príjem nových pacientov
  • Objednávanie pacientov
  • Jazyky: slovenský, maďarský, anglický
  • Špecial. vyšetrenia: test na okultné krvácania

tl_files/hcg/images/parking.png    tl_files/hcg/images/invalid.png

ORDINAČNÉ HODINY

Odbery 7.30 - 10.00 hod.

Ut - 10.30 - 11.00 hod., LPK

Pia - 12.00 - 12.30 hod., LPK

Pondelok
  8:00
13:30
Utorok
11:00
16:00
Streda
  8:00
13:00
Štvrtok
  8:00
13:00
Piatok
  8:00
12:00

ZMLUVNÉ POISŤOVNE

Dôvera      Všeobecná zdravotná poistovňa      Union

Späť