Zdravotnícke zaradenia HCG

AMBULANCIA VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA

MUDr. Mária SLOVENSKÁ

Sestra:

Čsl. armády 18, 040 01 Košice                        

Telefón: 055/ 62 51 520
Mobil: 0905/ 947 568
Email: slovenska@netkosice.sk

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

IČO: 35555416
KÓD PZS:

  • Príjem nových pacientov
  • Zdravotná starostlivosť v odbore diabetológia a poruchy látkovej premeny
  • Liečba a prevencia prediabetických porúch
  • Jazyky: slovenský, maďarský
  • Špecial. vyšetrenia:

tl_files/hcg/images/parking.png    tl_files/hcg/images/invalid.png

ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok
  8:00
14:00
Utorok 
  8:00
14:00
Streda
11:00
16:00
Štvrtok
  8:00
14:00
Piatok
  8:00
14:00

ZMLUVNÉ POISŤOVNE

Dôvera      Všeobecná zdravotná poistovňa      Union

Späť