Zdravotnícke zaradenia HCG

AMBULANCIA VNÚTORNÉHO LEKÁRSTVA

MUDr. Emília PASTRNÁKOVÁ

Sestra: Eva KASSAYOVÁ, Soňa PASTOROVÁ

Trieda SNP 88, 040 01 Košice                                                             

Telefón: 055/ 68 53 913
Mobil:
Email: emilia.pastrnakova@gmail.com

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE

IČO:

KÓD PZS:

  • Príjem nových pacientov
  • Objednávanie pacientov
  • Jazyky: anglický, nemecký, maďarský

tl_files/hcg/images/parking.png    tl_files/hcg/images/invalid.png

ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok
 
 
Utorok
 
 
Streda
  
Štvrtok
 
 
Piatok
 
 

ZMLUVNÉ POISŤOVNE

Dôvera      Všeobecná zdravotná poistovňa      Union

Späť